21 January 2018

Descoperiţi Oituzul în 10 paşi__________________________________________________________________________________

oituz

Fiecare fiinţă şi orice lucru din lume au un început, o istorie şi, uneori, o legendă care aruncă asupra prezentului şi viitorului lor o lumină nouă şi misterioasă. Pana măiastră a unui scriitor poate săvârşi miracolul de a contopi, într-o idee sau chiar într-un cuvânt, un univers ce aşteaptă să fie cunoscut.

Spre exemplu Ion Pillat în poezia Ţara afirmă:

Un freamăt lin de frunză, un murmur lung de apă,
Tălăngi suind la munte ca şi în vechea zi.
Răzleţe m-or ajunge ca şi odinioară
Un drum în pacea serii cu plopii lui subţiri,
Sub sălciile boltite o straşin
ă de moară
Şi munţii de zăpadă în toamna cu rodiri.
O troiţă uitată, un piersic plin de floare,
Un schit tăcut, poiană cu turmele de miei
Şi pe câmpie, taina apusului de soare,
Icoana ţării mele din suflet nu mi-o iei.

Se spune că veşnicia s-a născut la ţară, doar în mediul rural cele trei timpuri: prezentul, trecutul şi viitorul, transcend efemeritatea, pentru că doar aici tradiţiile sunt într-o perfectă armonie cu localnicii şi unde peisajul îţi încântă privirea şi sufletul. În acest sens, ţara noastră este privilegiată pentru că dispune de cele mai frumoase aşezări rurale, unde valorile arhetipale şi împrejurimile deosebite conotează înţelepciunea acestui pământ străbun…

 1. Pasul 1 – Aspecte generale

Printre aşezările cele mai vechi atestate documentar se menţionează satele Stănişoara, Lăsluţi, Grozeşti şi Stoeneşti de la Vlicic, pe Caşin şi pe Oituz. Dintre cele patru sate despre care vorbeşte un document din 1410, numai Grozeşti este cel care a străbătut secolele până astăzi, fiind cunoscut cu numele de Oituz, celelalte dispărând.

Ţinutul legendar şi încărcat de istorie al Trotuşului se prezintă unitar din punct de vedere geografic, corespunzând bazinului hidrografic al râului Trotuş cu munţii audici ai Carpaţilor Orientali, munţii nordici ai Carpaţilor de Curbură precum şi Subcarpaţii acestora.

2. Pasul 2 – Relieful

Comuna Oituz este situatã de-a lungul râului Oituz, afluent de dreapta al râului Trotus, având la rândul său ca afluenţi pâraiele Brezaia, Fesca, Sarosa, Muncei, Leşunţ, Hătman, Cosna, Beiu. Relieful cuprinde munţii Nemira şi Brescu cu o altitudine de 1000 m şi munţii Vrancei în est şi sud-est.

3. Pasul 3 – Primele atestări ale satelor Oituzului

Atestări scrise despre Oituz – fostul Grozeşti, se găsesc la Suceava, într-un uric scris pe pergament din timpul lui Alexandru cel Bun, la data de 15 martie 1410.

În hrisov se menţionează: Noi, Alexandru Voievod, domn al Ţării Moldovei, înştiintare facem prin această carte a noastră, tuturor cui vor căuta pe dânsa, ori cetindu-să o vor auzi-o, pentru acest adevăr credincios sluga noastră, dumnealui Domoncuş stolnic si fratele sau Blaj si Iacobu, fiul lui Gheleb Miclouş, ce au slujit ei mai înainte sfânt odihniţilor domnilor ce au fost mai înainte de noi cu dreaptă şi credincioasă slujbă, dar astăzi ne slujesc noua cu dreaptă si credincioasă slujbă. Drept aceea noi,… i-am miluit pe dânşii cu deosebita milă de le-am dat lor in ţara noastră, a Moldovei, şase sate pe Caşin si pe Oituz anume Stînişoreştii, Săscăuţii, Grozeştii şi Stoieneştii de la Valcica ….cu toate hotarele lor.

 

4. Pasul 4 – Pe firul istoriei…

Existenţa datelor arheologice din vremea geto-dacilor, de la care au rămas urme ale davelor, atestă prezenţa aşezărilor umane în zona Oituzului, perioadă în care se dezvoltă mult comerţul cu lumea greacă şi romană. Rolul său de poartă între est şi vest printre munţi, a făcut ca fostul Grozeşti să se dezvolte ca punct vamal pentru scopuri războinice şi comerciale. În al doilea război daco-roman una din armatele lui Traian foloseşte Pasul Oituz în drumul său către cucerirea Cetăţii Sarmisegetuza.

Populaţia care şi-a format de-a lungul istoriei o identitate proprie în Oituz, a lăsat în urmă dovezi arheologice: cimitire, ceramică, tezaure monetare.

  

5. Pasul 5 – Războiul care a făcut Oituzul celebru

După terminarea bătăliei de la Mărăşti, Armata 2 ocupă următorul dispozitiv: Corpul 4 avea Divizia 7 Infanterie între râul Dofteana şi râul Oituz, Divizia 6 Infanterie între Oituz şi Măgura Caşinului şi Divizia 8 în continuare până la nord de Zboina Neagră. Corpul 2 avea între Zboina Neagră şi Valea Sării Diviziile 12, 1 şi 3 Infanterie. Rezerva era constituită din patru batalioane. Nu a existat timpul necesar pentru a dezvolta slabele fortificaţii existente.

 

6. Pasul 6 – Oituz-delimitări administrative

Comuna Oituz se află în partea de S-V a judeţului Bacău, străbătută de drumul naţional DN 11 şi de  Drumul European E 574, la distanţă de 15 km faţă de Oneşti şi 70 km de Bacău.

Oituzul are statut de comună, de cele mai multe ori notat ca fiind şi localitate. Are în componenţă 6 sate: Oituz (reşedinţa), Marginea, Călcîi, Ferăstrău, Hârja şi Poiana Sărată. Aceste sate sunt reprezentate şi gestionate prin Primăria Oituz şi Consiliul Local Oituz.

 7. Pasul 7 – Turismul local

Comuna Oituz dispune de un bogat şi variat potenţial turistic. Acesta este influenţat de poziţia geografică a comunei între doua provincii istorice, Moldova şi Transilvania, de varietatea cadrului natural, de posibilităţile facile de acces la obiectivele turistice graţie şoselei naţionale DN 11 Oneşti-Braşov, de existenţa numeroaselor vestigii istorice.

        

 8. Pasul 8 – Monumentul eroilor cavaleriei

 Opera sculptorului Ionescu Varo, monumentul are forma unui obelisc înalt de 10m, aşezat pe un postament din blocuri de piatră. Obeliscul este placat cu marmură şi are la bază 3 lucrări în bronz: un cavalerist în poziţie de atac, un cal şi un scut heraldic cu stema României. În partea superioară se află un vultur din bronz.

Pe inscripţia centrală se menţionează: În amintirea eroilor din Divizia 1 Cavalerie, Regimentelor 1, 4, 5, 9, 10 Roşiori, 3 Călăraşi şi 1 Cavalerie pe jos, compania 1 şi compania 2 ciclişti. Divizionul artilerie călăreaţă. Brigada II-a Călăraşi, Reg. 7 şi 9 Călăraşi căzuţi în timpul războiului pentru întregirea neamului 1916-1918. Sculptura monumentului este semnată şi datată Ionescu Varo – 1924. Lucrarea a fost finanţată de Societatea Cultul Eroilor.

9. Pasul 9 – Cimitirul eroilor

 Amplasat în centrul comunei Oituz, pe partea stânga a şoselei naţionale ce duce spre Braşov, cimitirul adăposteşte osemintele a 2.000 de eroi români căzuţi în luptele din Valea Oituzului între anii 1916-1918. Cimitirul are o suprafaţă de 570 mp. La intrare în cimitir, pe zidul din piatră, se înalţă două coloane de beton cu vultur în vârf. În cimitir, de o parte şi alta a osuarului, se găsesc două morminte comune şi 60 morminte individuale. Pe pietrele funerare sunt trecute numele eroilor şi unitatea din care a făcut parte.

10. Pasul 10 – Meştuşugurile

Comuna Oituz, ca majoritatea comunelor judeţului Bacãu, rãmâne păstrătoarea unor bogate mărturii de culturã şi civilizaţie populară. Meşteşugurile au apărut din antichitate şi au evoluat de-a lungul perioadelor istorice. Ele constituie simbioza dintre cadrul natural (cu toate elementele sale), evoluţia populaţiei şi reţelei de aşezãri umane şi condiţiile istorice.

 Sursa foto:

http://oituz.ro/

 

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

__________________________________________________________________________________